Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W środę 6.04.2016r. o godz. 17:30 (II termin o 17:45) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu. Na zebraniu zostanie wybrany nowy Zarząd, który spośród siebie wybierze prezesa. Prawo głosu mają wszyscy członkowie klubu zgodnie z  Art.3.2 i Art.3.3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, którzy do dnia 31.03.2016r. uregulują składkę członkowską. Niepełnoletnich zawodników na zebraniu reprezentują rodzice lub prawni opiekunowie.